Rapport Presentation Webbsändning ESEF (download XBRL)
9 december, 2010 Delårsrapport maj – oktober 2010
1 november, 2010 Emissionspropekt företrädesemission november 2010
9 september, 2010 Delårsrapport maj – juli 2010
26 augusti, 2010 Årsredovisning 2009 / 2010
17 juni, 2010 Prospekt notering NASDAQ OMX Stockholm 2010-06-17
10 juni, 2010 Bokslutskommuniké maj 2009 – april 2010
26 februari, 2010 Delårsrapport maj 2009 – januari 2010