Rapport Presentation Webbsändning ESEF (download XBRL)
6 december, 2012 Delårsrapport maj – oktober 2012
25 oktober, 2012 Emissionsprospekt företrädesemission 2012
6 september, 2012 Delårsrapport maj – juli 2012
23 augusti, 2012 Årsredovisning 2011 / 2012
14 juni, 2012 Bokslutskommuniké maj 2011 – april 2012
8 mars, 2012 Delårsrapport maj 2011 – januari 2012