Rapport Presentation Webbsändning ESEF (download XBRL)
4 december, 2014 Delårsrapport maj – oktober 2014
17 november, 2014 Prospekt företrädesemission november 2014
5 september, 2014 Delårsrapport maj – juli 2014
21 augusti, 2014 Årsredovisning 2013 / 2014
5 juni, 2014 Bokslutskommuniké maj 2013 – april 2014
6 mars, 2014 Delårsrapport maj 2013 – januari 2014