Rapport Presentation Webbsändning ESEF (download XBRL)
28 april, 2022 Årsredovisning 2021
29 april, 2021 Årsredovisning 2020
21 mars, 2021 BioEurope Spring, Virtual
19 augusti, 2020 Årsredovisning 2019 / 2020
5 september, 2019 Årsredovisning 2018 / 2019
24 augusti, 2018 Årsredovisning 2017 / 2018
7 juli, 2017 Årsredovisning 2016 / 2017
8 juli, 2016 Årsredovisning 2015 / 2016
21 augusti, 2015 Årsredovisning 2014 / 2015
21 augusti, 2014 Årsredovisning 2013 / 2014
22 augusti, 2013 Årsredovisning 2012 / 2013
23 augusti, 2012 Årsredovisning 2011 / 2012
25 augusti, 2011 Årsredovisning 2010 / 2011
26 augusti, 2010 Årsredovisning 2009 / 2010
28 augusti, 2009 Årsredovisning 2008 / 2009
29 augusti, 2008 Årsredovisning 2007 / 2008
31 augusti, 2007 Årsredovisning 2006 / 2007