Forskning och Utveckling

Vivesto forskning är inriktad mot att vidareutveckla teknologiplattformen XR-17 till nästa generations teknologiplattformar, XR-18 och XR-19.

XR-18
XR-19