Möjliga värdedrivare på kort och medellång sikt

 • M&A-affärer och inlicensieringsmöjligheter för att bygga kritisk massa inom onkologi
 • Cantrixil – start av fas II-studie
 • Docetaxel micellar – slutförande av fas Ib-studie
 • Apealea® – start av ytterligare registreringsgrundande studier i USA av Elevar, partnerskap på viktiga marknader, möjliga initiala royalties
 • Teknologiplattformen XR-17 – fortsatt utveckling
 • Veterinärmedicinverksamheten – avyttring eller samarbetsavtal
 • den 2 vanligaste

  Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken1

 • 18 miljoner människor

  18 miljoner människor diagnostiserades med cancer 20182

 • 240 miljarder USD

  Den totala kostnaden för onkologi beräknas till 240 miljarder USD globalt 20233

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.
2 World Cancer Research Fund
3 Global Oncology Trends 2019 – Therapeutics, Clinical Development and Health System Implications. IQVIA Institute for Human Data Science.