Senaste analysen | 24 Aug 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Mycket på gång under…

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jun 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Positiva signaler frå…

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Händelserik start p…

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Ny studie planeras fö…

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Vivesto

Vi ser fram emot ökad tydlighet

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Dec 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Ny vd tillträder…

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Vivesto

Ett uträtat frågetecken

  Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-24 Analyskommentar - Mycket på gång under H2 Visa Stäng
Analys | 24 Aug 2023 | Vivesto

Analyskommentar – Mycket på gång under H2

 

Dagens rapport tydliggör det förändringsarbete som vd Erik Kinnman genomför. Paccal Vet avancerar mot klinisk studie senare i år och nya möjligheter för Cantrixil utvärderas. Därtill har en process inletts för att finna en ny mer engagerad partner kring Apealea. Vi förväntar oss nyheter under H2 2023.

I väntan på en ny partner för Apealea har lanseringen i EU avstannat och därmed rapporteras ingen nettoomsättning under Q2. Rörelsekostnaderna uppgick 29,1 mkr (35,8 mkr), medan det operativa kassaflödet landade på -16,5 mkr (-14,6 mkr). För att förlänga finansiering har kostnadsbesparingar sjösatts och perioden belastades av reserveringar för avgångsvederlag på 1,4 mkr. Totalt har fem anställda sagts upp. Vi räknar med att börja se effekterna under H2 2023. Vid utgången av Q2’23 uppgick likvida medel till 102,2 mkr, vilket bedöms ge finansiering till slutet av 2024.

En ny strategi har tagit form och vi förväntar oss ökat nyhetsflöde från bolaget under H2 2023. Förväntningarna i marknaden inför detta är låga med ett börsvärde strax över likvida tillgångarna.

 

2023-06-16 Analyskommentar - Positiva signaler från CVM Visa Stäng
2023-05-25 Analyskommentar - Händelserik start på 2023 Visa Stäng
2023-03-20 Analyskommentar - Ny studie planeras för Paccal Vet Visa Stäng
2023-02-27 Vi ser fram emot ökad tydlighet Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Analyskommentar - Ny vd tillträder redan i januari Visa Stäng
2022-11-21 Ett uträtat frågetecken Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Analyskommentar - Utser ny VD Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Inget större drama i rapporten Visa Stäng
2022-09-14 Frågetecken behöver rätas ut Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Analyskommentar -Minskar förlusten Visa Stäng
2022-07-05 Analyskommentar - Stänger ned i Ryssland och tar nedskrivning Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - VD lämnar bolaget Visa Stäng
2022-03-29 Analyskommentar - Blir Vivesto! Visa Stäng
2021-10-21 Färdigstädat Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Första Apealea-intäkterna Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Händelserikt kvartal i ryggen och mer kan komma Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Ryggsäck som tynger Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Nyheter kan vända trenden Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Ett nytt kapitel har inletts Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023