XR-18 är ett forskningsprojekt som syftar till att ytterligare förbättra egenskaperna hos XR-17 plattformen i syfte att förbättra kliniska formuleringar och tillämpningar av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) för cancerbehandling. Arbetet har nyligen genererat lovande data, bland annat:

  • Att tillsats av komponenter till befintlig XR-17-formulering kan förbättra stabiliteten på ingående API:er.
  • Syntes av nya hjälpämnen som uppvisar XR-17-liknande egenskaper med förbättrade stabilitetsegenskaper. Dessa modifieringar kommer att utvärderas för att kunna användas i olika läkemedelsformuleringar.