Vid ett flertal typer av cancer är kombinationsbehandlingar standard, till exempel vid äggstockscancer, bröstcancer innan den spridit sig, samt vid prostatacancer och lungcancer.

XR-19 gör det möjligt att kapsla in två läkemedelssubstanser i en micell. Vivesto tror att XR-19 kan vara användbart för att kunna ge vissa behandlingar i en intravenös dos istället för två separata infusioner, vilket gagnar både patienter och sjukvården. Studier av konceptet och prekliniska studier har visat lovande resultat. Vivesto utvärderar potentialen hos olika kombinationer som kan komma i fråga för framtida utveckling.