Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) emitterade den 29 november 2017 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 28 miljoner kronor. Totalt 9 miljoner kronor av konvertibellånet har under juli månad på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför ökat med 2 903 224 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 290 322,40 kronor.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 179 309 596 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 17 930 959,60 kronor.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.