Vivesto publicerade sin bokslutskommuniké för 2023 den 22 februari 2024 kl. 08.00 CET.

Aktien