Cantrixil är en läkemedelskandidat som består av den aktiva molekylen TRXE00201, en potent och selektiv tredje generationens bensopyran SMETIhämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall.

I december 2020 presenterades resultat från en öppen fas I-studie (NCT02903771) som genomfördes på kliniker i USA och Australien. Fas I-studien nåddesina primära effektmått och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept för ytterligare klinisk utvärdering och bekräftelse.

Vivesto förvärvade de globala rättigheter för utveckling och kommersialisering av Cantrixil av Kazia Therapeutics i mars 2021. Sedan förvärvet har Vivesto arbetat med den fortsätta utvecklingen av Cantrixil. Vivesto har också påbörjat arbetet med att producera prövningsmaterial till kommande kliniska studier.

Bolaget fokuserar utvecklingen på möjligheten att utveckla Cantrixil för hematologisk cancer och cancer i urinblåsan där stora medicinska behov och därmed indikationer med betydande kommersiell potential.