Cantrixil är en läkemedelskandidat i klinisk fas under utveckling för behandling av äggstockscancer. Cantrixil består av den aktiva molekylen TRXE00201, en potent och selektiv tredje generationens bensopyran SMETIhämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall.

I december 2020 presenterades resultat från en öppen fas I-studie (NCT02903771) som genomfördes på kliniker i USA och Australien. Fas I-studien nåddesina primära effektmått och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept för ytterligare klinisk utvärdering och bekräftelse. Resultaten från fas I-studien har publicerats och referentgranskats I onkologi-tidskriften Cancers. En fas II-studie med Cantrixil förväntas inledas under andra halvåret 2022.

Vivesto förvärvade de globala rättigheter för utveckling och kommersialisering av Cantrixil av Kazia Therapeutics i mars 2021. Sedan förvärvet har Vivesto arbetat med den fortsätta utvecklingen av Cantrixil. En rådgivande vetenskapskommitté har satts samman för att ta in råd avseende den kliniska utvecklingsplanen. Vivesto kommer också söka råd hos de regulatoriska myndigheterna EMA och FDA. Vivesto har också påbörjat arbetet med att producera prövningsmaterial till kommande kliniska studier.