Apealea®

Apealea (paclitaxel micellar) är en patenterad lösningmedelsfri formulering av paklitaxel, ett API som är en hörnsten inom cellgiftsbehandling av många olika cancerformer, applicerad på Vivestos teknologiplattform XR17. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin. Apealea har även erhållit särläkemedelsstatus i USA för behandling av epitelial äggstockscancer, vilket medför fördelar, bland annat sju års marknadsexklusivitet.

Apealea/ Paclical (paklitaxel) EU/EEA
USA

Globalt partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc.

Vivesto tecknade i mars 2020 ett globalt licensavtal för fortsatt utveckling och kommersialisering av Apealea med amerikanska Elevar Therapeutics Inc. Avtalet ger Elevar exklusiva rättigheter att kommersialisera Apealea globalt, med undantag för Norden, Baltikum, Ryssland, och Oberoende staters samvälde (OSS), som kvarstod som Vivestos territorium.

Avtalet inkluderar betalningar på upp till 678 miljoner USD baserat på milstolpar för framtida försäljning, klinisk utveckling och milstolpar i godkännandeprocessen. Elevar kommer också att betala Vivesto en tvåsiffrig royalty på försäljningen av Apealea. Vivesto erhöll 20 miljoner USD i förskottsbetalning (upfront payment).

Kommersialisering i Europa genom Inceptua Group

I december 2020 tecknade Elevar Therapeutics ett licensavtal med Inceptua Group för kommersialisering av Apealeai Europa, med undantag för Norden och Baltikum.

I juni 2021 ingick Vivesto ett avtal om att överlåta rättigheterna för Apealea i Norden och Baltikum till Inceptua Group. Inceptua innehar därmed rättigheterna att kommersialisera Apealea i hela Europa och, i enlighet med avtalsvillkoren, kommer har Vivesto rätt till tvåsiffriga procentuella royalties på Inceptuas försäljning.

Regionalt partnerskap med FarmaMondo Group avseende Ryssland och OSS

I september 2021 tecknade Vivesto ett licensavtal med den schweiziska koncernen FarmaMondo för kommersialisering av Paclical® (Apealea) i Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS). Enligt avtalsvillkoren kommer de marknadsföringstillstånd som Vivesto innehar i Ryssland och Kazakstan att överföras till FarmaMondo. FarmaMondo kommer också att ansvara för all framtida utveckling och kommersialisering i Ryssland och OSS-länderna, innefattande Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan och Uzbekistan. Vivesto kommer att försörja FarmaMondo med Paclical och kommer att erhålla produktintäkter.