Apealea®

Apealea (paclitaxel micellar) är en patenterad lösningmedelsfri formulering av paklitaxel, ett API som är en hörnsten inom cellgiftsbehandling av många olika cancerformer, applicerad på Vivestos teknologiplattform XR17. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin. Apealea har även erhållit särläkemedelsstatus i USA för behandling av epitelial äggstockscancer, vilket medför fördelar, bland annat sju års marknadsexklusivitet.