Docetaxel Micellar

Docetaxel micellar är en läkemedelskandidat i klinisk fas under utveckling för spridd prostatacancer och en ny formulering av det väl etablerade cellgiftet docetaxel i kombination med XR-17 som möjliggör administrering av docetaxel utan tillsättning av lösningsmedel.

En prövarinitierad öppen klinisk fas Ib-studie med Vivestos formulering Docetaxel micellar genomförs i spridd prostatacancer på större sjukhus i Schweiz med Swiss Group for Clinical Cancer Research, SAKK, som sponsor. I augusti 2023 meddelade Vivesto att rekryteringen av patienter till studien avslutats i förtid. Patientrekryteringen avslutades efter att 11 av de planerade 18 patienterna inkluderats i och med att Vivesto bedömde att de data som hittills genererats kommer att vara tillräckliga inför övergången till utvecklingen med en ny formulering baserad på den förbättrade XR-18 teknologiplattformen.