Solna den 19 mars 2024 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat utvecklingsbolag, arrangerar en livesänd R&D Update den 26 mars kl. 14 med fokus på veterinäronkologi-produkten Paccal Vet och bolagets pågående öppna kliniska pilotstudie.

Vivesto meddelade nyligen att den första patienten doserats i bolagets öppna kliniska pilotstudie med Paccal Vet (paklitaxel micellar) i hundar med hemangiosarkom (HSA) i mjälten efter splenektomi. En interimsanalys förväntas i slutet av 2024.

Avsikten med eventet är att beskriva det allt större medicinska behovet av fler veterinäronkologiläkemedel samt att presentera det pågående kliniska programmet med Paccal Vet och den regulatoriska vägen till fram till ett marknadsgodkänt läkemedel.

Externa talare är Henrik Rönnberg, professor i veterinär farmakologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, och Jim Perry, vd för CASTR Alliance – den kontraktsforskningsorganisation (CRO) som koordinerar studien i USA. Från Vivesto kommer vd Erik Kinnman, Chief Medical Officer Heidi B. Ramstad och Chief Regulatory Officer Johanna Röstin medverka.

Presentationerna efterföljs av en frågestund där det finns möjlighet att inkomma med frågor i förväg via info@vivesto.com

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live via https://www.finwire.tv/webcast/vivesto/paccalvet/ och kommer även att finnas tillgängliga i efterhand på Vivestos hemsida. Ingen registrering krävs.
Program:

  • Introduktion – Erik Kinnman
  • Medicinskt behov – Henrik Rönnberg
  • Klinisk pilotstudie med Paccal Vet – Heidi B. Ramstad
  • Genomförande klinisk studie – Jim Perry
  • Regulatorisk väg till marknadsgodkännande – Johanna Röstin
  • Frågestund


Om Paccal Vet
Vivestos läkemedelskandidat Paccal Vet består av paklitaxel formulerad med bolagets egenutvecklade XR-17-teknologi. Paccal Vet har tidigare uppvisat god säkerhet vid behandling av olika typer av cancer hos hundar. Avsaknaden av lösningsmedlet cremophor, som hundar är särskilt känsliga för, kan minska risken för allvarliga biverkningar och dödsfall i samband med behandlingen. Paccal Vet kräver inte heller tillsats av humant albumin, som vid användning hos hund kan orsaka överkänslighetsreaktioner och minskad behandlingseffekt.

Tidigare kliniska studier utförda av Vivesto har uppvisat god säkerhet i mer än 300 hundar. Dessutom har anti-tumöraktivitet observerats i skivepitelcancer och icke-resektabel bröstcancer i stadium III-V.

För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett svenskt utvecklingsbolag som ska erbjuda nya behandlingsalternativ för svårbehandlade cancerformer där det finns stora medicinska behov och betydande marknadspotential. Projektportföljen består av cancerprogrammen Cantrixil och Docetaxel micellar som utvecklas för blodcancer respektive prostatacancer, samt veterinäronkologi-programmet Paccal Vet (paklitaxel micellar) som utvärderas i en klinisk pilotstudie i hundar med hemangiosarkom (HSA) i mjälten efter splenektomi.

Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.