Styrelsen i Oasmia beslutade i augusti 2019 att avnotera sina amerikanska depåbevis från Nasdaq Capital Market (”NASDAQ”) i USA och att avregistrera sig och avsluta sina rapporteringsskyldigheter med Securities and Exchange Commission (”SEC”). Avlistningen genomfördes den 23 augusti 2019.

Huvudsyftet med avnoteringen är att minska komplexiteten i finansiell rapportering och administrativa kostnader. Oasmias stamaktier fortsätter att handlas på NASDAQ Stockholm.

Innehavare av ADS som vill fortsätta att inneha Oasmia-aktier i form av ADS behöver inte vidta några åtgärder. Oasmia kommer att upprätthålla en amerikansk mottagningsfacilitet för att göra det möjligt för investerare att inneha Oasmia-aktier i form av ADS och fortsätta att handla dessa värdepapper på OTC-marknaden. Deras ADS:er kommer automatiskt att övergå till det nya ADR-programmet i samband med avlistningen och handlas under en ny ticker som ska utses.

För de investerare som innehar amerikanska ADS:er/depåbevis och önskar lösa in dessa mot stamaktier i Oasmia som handlas på Nadaq Stockholm gäller följande:

– Tillsammans med din bank ska du fylla i uppgifterna som efterfrågas i nedan blankett.
Oasmia Parmaceutical Cancellation instructions ADS-ORDs Settlementmak
– Be därefter din bank maila blanketten till deponeringsbanken under Oasmias ADR-program, The Bank of New York Mellon (”BNY Mellon”). Mailadressen är DRinstructions@bnymellon.com.
– Har du eller din bank ytterligare frågor kring detta går det bra att kontakta BNY Mellon per mail eller per telefon:
Mail: Margaret.keyes@bnymellon.com. Telefon: +1 212.815.691
– BNY Mellon kommer därefter att kunna annullera dina ADS och leverera underliggande ordinarie aktier till ditt konto/din depå inom 2-3 bankdagar.