Att arbeta på Vivesto

Våra medarbetare är vår allra mest värdefulla resurs. Om du tror att du kan bidra till vår verksamhet och delar vår vision om att förbättra livet genom forskning, vill vi gärna att du hör av dig.

Vi bygger ett internationellt team där mångfald är värdefullt. Vi erbjuder en utmanande, stimulerande och stödjande miljö där utmärkta karriärmöjligheter matchas av balans mellan arbete och privatliv.

Läs mer om våra nuvarande lediga tjänster här.