Samarbeten är centrala i Vivestos strategi att bygga ett långsiktigt framgångsrikt globalt onkologiföretag. Ett exempel på Vivestos partnerskap är det globala licensavtalet med Elevar Therapeutics avseende bolagets ledande cancerläkemedel Apealea® (paklitaxel micellar). Ett annat exempel är det globala licensavtalet med Kazia Therapeutics avseende utvecklingsprogrammet Cantrixil.

Vivesto söker kontinuerligt nya möjligheter att förvärva och licensera nya läkemedelskandidater inom indikationsområden där det finns betydande medicinska behov. Vivesto är främst intresserat av att förvärva eller licensera globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av onkologiprogram i tidig klinisk utvecklingsfas, men är även intresserad av lovande projekt i sen preklinisk fas.