Partnerskap är en central del i Vivestos strategi för att bygga en långsiktigt hållbar utvecklingsportfölj inom onkologi. Vivesto söker aktivt efter möjligheter att förvärva och licensiera nya produkter inom cancer där det finns ett betydande medicinskt behov. Vivesto strävar efter att förvärva eller licensiera globala utvecklingsrättigheter till onkologiprogram i sen preklinisk eller tidig klinisk utvecklingsfas.