Som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn utgör Vivesto en betydelsefull del av samhället i stort och ett aktivt hållbarhetsarbete är därför centralt för bolaget. Vivesto strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som är hållbart för miljön, skyddar patienter, bolagets anställda och andra intressenter i de sammanhang som bolaget verkar inom.

Vivesto verkar i en hårt reglerad miljö och arbetar för att följa alla krav, riktlinjer och lagar från myndigheter. Vivesto arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och hållbarheten i bolagets verksamhet. Vivesto har under 2021 inlett ett omfattande projekt för att förtydliga och strukturera Vivestos hållbarhetsarbete och därmed kunna säkra en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Läs mer om Vivestos hållbarhetsarbete i den senaste årsredovisningen.