Som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn utgör Vivesto en betydelsefull del av samhället i stort och ett aktivt hållbarhetsarbete är därför centralt för bolaget. Vivesto strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som är hållbart för miljön, skyddar patienter, bolagets anställda och andra intressenter i de sammanhang som bolaget verkar inom.