Heidi B. Ramstad

Namn: Heidi B. Ramstad

Titel: Chief Medical Officer

Född: 1969

Innehav: –

Utbildning: Barnläkare, doktorsexamen i medicin från Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim.
Tidigare erfarenheter: Heidi B. Ramstad har mer än 25 års erfarenhet som läkare och chef inom pharma, med.tech. och start-ups. Senaste befattningar inkluderar Chief Medical Officer på Nisonic AS, AlgiPharma AS och Immedica AB. Därutöver har hon arbetat på flera stora läkemedelsbolag, bland annat på Roche och GSK, där hon var Country Medical Director för Norge, samt på Pfizer som Nordic Medical Director, Specialty Care.

Övriga uppdrag: Advisor, Forskningsrådet, Norge.

 

Ladda ner bild
Erik Kinnman

Namn: Erik Kinnman

Titel: VD

Född: 1958

Innehav: 3 685 578 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Leg. Läkare, Specialist i Neurologi, Medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, samt Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Erik Kinnman har över 27 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science och kommer senaste från en befattning som verkställande direktör för Sprint Bioscience. Dessförinnan har han varit verkställande direktör för Abliva AB och innehaft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och SOBI, samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stayble Therapeutics och Immune System Regulation.

 

 

Ladda ner bild
Robert Maiorana

Namn: Robert Maiorana

Titel: Tillförordnad Chief Financial Officer

Född: 1960

Innehav: 20 000 aktier och 1 264 946 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Tidigare erfarenheter: Robert Maiorana har arbetat för Vivesto sedan hösten 2020, varav som ekonomichef sedan mars 2021. Robert har lång erfarenhet inom finans från olika ledande befattningar. Han har tidigare arbetat som finans- och managementkonsult på Nacka kommun och Bactiguard Holding AB, och som CFO på International Copyright Enterprise Services AB, ParaCell Solutions AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB. Han har också varit ekonomichef på Ryds Bilglas AB och ABN AMRO Bank Sweden.

 

Ladda ner bild
Nina Herne

Namn: Nina Herne

Titel: Chief Development Officer

Född: 1969

Innehav: –

Utbildning: Doktorsexamen i immunologi från Lunds Universitet och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Nina Herne har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har bland annat varit verkställande direktör för Zymenex och LIDDS samt varit ansvarig för forskning och utveckling av bioteknikprodukter på Chiesi. Nina Herne är engagerad som konsult av Vivesto.

Övriga uppdrag: –

 

Ladda ner bild
Johanna Röstin

Namn: Johanna Röstin

Titel: Chief Regulatory Officer

Född: 1967

Innehav: 895 193 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexamen i Bioteknik från KTH i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Johanna Röstin har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikbranschen med expertis inom utveckling, projektledning och regulatoriska frågor. Hon var tidigare Director of CMC, Program Management and Regulatory på OxThera AB. Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global Senior Regulatory Affairs Manager och hade det regulatoriska ansvaret för en av Sobis ledande biologiska produkter i EU och USA. Därutöver var hon Regulatory CMC-expert för flera biologiska produkter, både kommersialiserade och under utveckling, på SOBI. Hon har också arbetat på Pharmacia och Biovitrum.

 

Ladda ner bild
Kai Wilkinson

Namn: Kai Wilkinson

Titel: Chief Technical Officer

Född: 1981

Innehav: 661 664 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Teknologie Doktor i Oorganisk Kemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Magisterexamen i Kemiteknik med inriktning mot Bioteknologi, Ytkemi och Medicinsk Vetenskap vid Mälardalens Universitet.

Tidigare erfarenheter: Kai Wilkinson var tidigare Head of Research, Development and Manufacturing på Oasmia. Innan han började på Oasmia 2021 var han 8 år Fresenius Kabi AB där han hade flertalet olika befattningar, bland annat Formulation Scientist och CMC Lead, Parenteral emulsions product specialist, och Pilot Plant production process development.

 

Ladda ner bild