Erik Kinnman

Namn: Erik Kinnman

Titel: VD

Född: 1958

Innehav: 3 148 462 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Leg. Läkare, Specialist i Neurologi, Medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, samt Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Erik Kinnman har över 27 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science och kommer senaste från en befattning som verkställande direktör för Sprint Bioscience. Dessförinnan har han varit verkställande direktör för Abliva AB och innehaft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och SOBI, samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stayble Therapeutics och Immune System Regulation.

 

 

Ladda ner bild
Robert Maiorana

Namn: Robert Maiorana

Titel: Tillförordnad Chief Financial Officer

Född: 1960

Innehav: 20 000 aktier och 1 011 957 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Tidigare erfarenheter: Robert Maiorana har arbetat för Vivesto sedan hösten 2020, varav som ekonomichef sedan mars 2021. Robert har lång erfarenhet inom finans från olika ledande befattningar. Han har tidigare arbetat som finans- och managementkonsult på Nacka kommun och Bactiguard Holding AB, och som CFO på International Copyright Enterprise Services AB, ParaCell Solutions AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB. Han har också varit ekonomichef på Ryds Bilglas AB och ABN AMRO Bank Sweden.

 

Ladda ner bild
Heidi B. Ramstad

Namn: Heidi B. Ramstad

Titel: Chief Medical Officer

Född: 1969

Innehav: –

Utbildning: Barnläkare, doktorsexamen i medicin från Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim.
Tidigare erfarenheter: Heidi B. Ramstad har mer än 25 års erfarenhet som läkare och chef inom pharma, med.tech. och start-ups. Senaste befattningar inkluderar Chief Medical Officer på Nisonic AS, AlgiPharma AS och Immedica AB. Därutöver har hon arbetat på flera stora läkemedelsbolag, bland annat på Roche och GSK, där hon var Country Medical Director för Norge, samt på Pfizer som Nordic Medical Director, Specialty Care.

Övriga uppdrag: Advisor, Forskningsrådet, Norge.

 

Ladda ner bild
Johanna Röstin

Namn: Johanna Röstin

Titel: Chief Regulatory Officer

Född: 1967

Innehav: 716 154 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexamen i Bioteknik från KTH i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Johanna Röstin har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikbranschen med expertis inom utveckling, projektledning och regulatoriska frågor. Hon var tidigare Director of CMC, Program Management and Regulatory på OxThera AB. Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global Senior Regulatory Affairs Manager och hade det regulatoriska ansvaret för en av Sobis ledande biologiska produkter i EU och USA. Därutöver var hon Regulatory CMC-expert för flera biologiska produkter, både kommersialiserade och under utveckling, på SOBI. Hon har också arbetat på Pharmacia och Biovitrum.

 

Ladda ner bild
Teresa Fernandez Zafra

Namn: Teresa Fernandez Zafra

Titel: Head of preclinical development and clinical operations

Född: 1987

Innehav: 210 824 personaloptioner 2023/2026

Utbildning: PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet, MSc i biomedicin från Karolinska Institutet, BSc i neurovetenskap från University College Dublin.

Tidigare erfarenheter: Teresa Fernandez Zafra har över nio års erfarenhet av att leda och hantera forsknings- och vetenskapsrelaterade projekt inom industrin och den akademiska världen. Innan Teresa började på Vivesto 2023 tillbringade hon fem år på bioteknikföretaget Gradientech där hon ledde det kliniska programmet som Clinical Research Manager. Teresa har också varit styrelseledamot i Euroscience, European Association for the Advancement of Science and Technology (hon var den yngsta ledamoten någonsin i föreningens styrelse).

Övriga uppdrag:

Ladda ner bild