Erik Kinnman

Namn: Erik Kinnman

Titel: VD

Född: 1962

Aktieinnehav: –

Utbildning: Leg. Läkare, Specialist i Neurologi, Medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, samt Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Erik Kinnman har över 27 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science och kommer senaste från en befattning som verkställande direktör för Sprint Bioscience. Dessförinnan har han varit verkställande direktör för Abliva AB och innehaft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och SOBI, samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stayble Therapeutics och Immune System Regulation.

Ladda ner bild
Robert Maiorana

Namn: Robert Maiorana

Titel: Tillförordnad Chief Financial Officer

Född: 1960

Aktieinnehav: 20 000

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Tidigare erfarenheter: Robert Maiorana har arbetat för Vivesto sedan hösten 2020, varav som ekonomichef sedan mars 2021. Robert har lång erfarenhet inom finans från olika ledande befattningar. Han har tidigare arbetat som finans- och managementkonsult på Nacka kommun och Bactiguard Holding AB, och som CFO på International Copyright Enterprise Services AB, ParaCell Solutions AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB. Han har också varit ekonomichef på Ryds Bilglas AB och ABN AMRO Bank Sweden.

Ladda ner bild
Reinhard Koenig

Namn: Reinhard Koenig

Titel: Chief Scientific Officer

Född: 1960

Aktieinnehav:

Utbildning:

  • Medicine doktor, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland
  • Läkarexamen i medicin, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland

Tidigare erfarenheter: Reinhard är medicinsk analytiker, rådgivare och ledare med framgångsrika meriter inom produktgodkännanden och kommersialisering inom bioteknik, läkemedel och medicinsk utrustning i Europa och USA.  Hans över 25 års erfarenhet sträcker sig från uppstart av bolag till stora, multinationella företag.  Han har haft seniora och ledande positioner i privatägda företag och börsnoterade företag, bland annat hos Genentech, Inc., Piramal Critical Care, Inc., Boehringer Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Pharmaceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., med flera.

Reinhard har publicerat artiklarinom diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit/ medverkat i uppfinnandet av olika patent och pågående ansökningar. Han haräven haft rollen som biträdande professor hos Temple University’s College of Engineering, Department of Bioenginering i Philadelphia.

Ladda ner bild
Johanna Röstin

Namn: Johanna Röstin

Titel: Head of Regulatory Affairs

Född: 1967

Aktieinnehav: –

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexamen i Bioteknik från KTH i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Johanna Röstin har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikbranschen med expertis inom utveckling, projektledning och regulatoriska frågor. Hon var tidigare Director of CMC, Program Management and Regulatory på OxThera AB. Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global Senior Regulatory Affairs Manager och hade det regulatoriska ansvaret för en av Sobis ledande biologiska produkter i EU och USA. Därutöver var hon Regulatory CMC-expert för flera biologiska produkter, både kommersialiserade och under utveckling, på SOBI. Hon har också arbetat på Pharmacia och Biovitrum.

Ladda ner bild
Daniel Tesfa

Namn: Daniel Tesfa

Titel: Chief Medical Officer

Utbildning: Doktorsexamen i medicin från Karolinska Institutet och en M.D. från Lunds universitet. Han är också stipendiat i Svenska Läkaresällskapet och medlem i Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening.

Tidigare erfarenheter: Daniel Tesfa har över 20 års erfarenhet från klinisk utveckling och precisionsmedicin inom onkologi. Senast kommer Daniel från det noterade svenska biofarmaceutiska företaget SOBI (Swedish Orphan Biovitrum AB) där han sedan 2020 var Medical Director, Clinical and Translation Science Hematology och ansvarade för den kliniska verksamheten. Under åren 2018 till 2020, arbetade han som Head of Oncology and Hematology på Bayer, Scandinavia, där han var Medical Advisor och chef över det medicinska teamet. Andra tidigare befattningar inkluderar bland annat Country Medical Manager Oncology and Hematology, på Roche Sverige.

Ladda ner bild
Kai Wilkinson

Namn: Kai Wilkinson

Titel: Chief Technical Officer

Född: 1981

Aktieinnehav: –

Utbildning: Teknologie Doktor i Oorganisk Kemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Magisterexamen i Kemiteknik med inriktning mot Bioteknologi, Ytkemi och Medicinsk Vetenskap vid Mälardalens Universitet.

Tidigare erfarenheter: Kai Wilkinson var tidigare Head of Research, Development and Manufacturing på Oasmia. Innan han började på Oasmia 2021 var han 8 år Fresenius Kabi AB där han hade flertalet olika befattningar, bland annat Formulation Scientist och CMC Lead, Parenteral emulsions product specialist, och Pilot Plant production process development.

Ladda ner bild