Francois R. Martelet

Namn: Francois R. Martelet

Titel: Chief Executive Officer

Född: Februari 1960

Aktieinnehav: 61 000 aktier och 3 146 739 köpoptioner

Utbildning:

  • Advanced General Management Program (AMP), INSEAD, Fontainebleau, Frankrike
  • Master’s Degree in Business, Pharmaceutical Marketing, Burgundy School of Business, Dijon, Frankrike
  • Degree in Legal Medicine, Université Paris-Descartes, Frankrike
  • Doctorate in Medicine with distinction, Université de Bourgogne, Dijon, Frankrike

Tidigare erfarenheter: Francois Martelet är en erfaren ledare inom läkemedel och bioteknik med en gedigen meritlista när det kommer till att forma och vända utvecklingen av underpresterande företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har ägnat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget samt i ledande företagsroller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Under sina olika arbetsuppdrag har han varit baserad i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois är en medicine doktor med en fransk magisterexamen i företagsekonomi. Han är också militär reservofficer med rang av Brigadier (OF-6) och har mottagit Legion of Honor, som är den högsta dekorationen i Frankrike, på militära grunder.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Novigenix SA.

Ladda ner bild
Fredrik Järrsten

Namn: Fredrik Järrsten

Titel: Chief Financial Officer

Född: 1967

Aktieinnehav: 56 500 aktier och 1 350 000 köpoptioner.

Utbildning: Examen i Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och i International Business från School of Business Administration, University of Michigan.

Tidigare erfarenheter: Fredrik Järrsten har över 25 års erfarenhet från sektorerna finans, medicinteknik och life science i Norden och internationellt. Tidigare befattningar inkluderar bland annat CFO och vice VD på Karolinska Development samt CFO och affärsutvecklingschef på Bactiguard. Han har också varit affärsutvecklingschef och ansvarat för M&A på det nordiska vårdföretaget Aleris i över åtta år där han med ett 30-tal genomförda förvärv bidrog starkt till Aleris tillväxtresa. Fredrik har också arbetat som Investment manager på riskkapitalbolaget Litorina Kapital samt på investmentbankerna SEB Enskilda och Lazard med rådgivning inom bland annat M&A, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.

Ladda ner bild
Reinhard Koenig

Namn: Reinhard Koenig

Titel: Chief Scientific Officer

Född: 1960

Aktieinnehav:

Utbildning:

  • Medicine doktor, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland
  • Läkarexamen i medicin, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland

Tidigare erfarenheter: Reinhard är medicinsk analytiker, rådgivare och ledare med framgångsrika meriter inom produktgodkännanden och kommersialisering inom bioteknik, läkemedel och medicinsk utrustning i Europa och USA.  Hans över 25 års erfarenhet sträcker sig från uppstart av bolag till stora, multinationella företag.  Han har haft seniora och ledande positioner i privatägda företag och börsnoterade företag, bland annat hos Genentech, Inc., Piramal Critical Care, Inc., Boehringer Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Pharmaceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., med flera.

Reinhard har publicerat artiklarinom diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit/ medverkat i uppfinnandet av olika patent och pågående ansökningar. Han haräven haft rollen som biträdande professor hos Temple University’s College of Engineering, Department of Bioenginering i Philadelphia.

Ladda ner bild
Johanna Röstin

Namn: Johanna Röstin

Titel: Head of Regulatory Affairs

Född: 1967

Aktieinnehav: –

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexamen i Bioteknik från KTH i Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Johanna Röstin har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikbranschen med expertis inom utveckling, projektledning och regulatoriska frågor. Hon var tidigare Director of CMC, Program Management and Regulatory på OxThera AB. Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global Senior Regulatory Affairs Manager och hade det regulatoriska ansvaret för en av Sobis ledande biologiska produkter i EU och USA. Därutöver var hon Regulatory CMC-expert för flera biologiska produkter, både kommersialiserade och under utveckling, på SOBI. Hon har också arbetat på Pharmacia och Biovitrum.

Ladda ner bild
Kai Wilkinson

Namn: Kai Wilkinson

Titel: Chief Technical Officer

Född: 1981

Aktieinnehav: –

Utbildning: Teknologie Doktor i Oorganisk Kemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Magisterexamen i Kemiteknik med inriktning mot Bioteknologi, Ytkemi och Medicinsk Vetenskap vid Mälardalens Universitet.

Tidigare erfarenheter: Kai Wilkinson var tidigare Head of Research, Development and Manufacturing på Oasmia. Innan han började på Oasmia 2021 var han 8 år Fresenius Kabi AB där han hade flertalet olika befattningar, bland annat Formulation Scientist och CMC Lead, Parenteral emulsions product specialist, och Pilot Plant production process development.

Ladda ner bild