Kompetens och erfarenhet

En intern omorganisation har effektiviserat organisationen och stärkt Vivestos fokus på forskning och utveckling samt på affärsutvecklingsaktiviteter. Vivesto har nu en ändamålsenlig organisation som kan ta främst cancerprojekt från tidig preklinisk fas till klinisk proof-of-concept. Genom att nyttja befintlig organisation och bolagets teknikplattformar, eller via externa möjligheter i linje med bolagets strategi, finns det en tydlig väg framåt för växa verksamheten och utöka projektportföljen.