XR-17 kapslar in läkemedelssubstanser i miceller som gör att kombinationen blir löslig i vatten och kan injiceras intravenöst.
Vivestos toxikologiska och kliniska studier indikerar att XR-17 har fördelaktiga egenskaper, som ska uppnå:

  • Förbättrad tillförsel av intravenösa läkemedel, i syfte att undvika obligatorisk användning av kortikosteroider som premedicinering.
  • Kortare infusionstid, vilket underlättar för patienter och sjukvården
  • Gynnsamt förhållande mellan API och lösningsmedel, avsett att hålla lösningsmedelsdelen av läkemedlet låg samtidigt som API-leveransen maximeras
  • Fri från alkohol och proteiner av humant- eller animaliskt ursprung