Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Styrelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@vivesto.com.

Peter Zonabend

Namn: Peter Zonabend

Titel: Styrelseordförande sedan maj 2022, styrelseledamot sedan mars 2019. Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980

Utbildning: LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, kandidatexamen i Business and Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.

Innehav: 720 000 aktier. Förvaltar enligt fullmakt 79 917 aktier.

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren. Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB, CBD Solutions AB.

Övriga uppdrag: VD Arwidsro och styrelseuppdrag inom Arwidsro samt styrelseledamot i Hoist Finance AB.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen, ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Hege Hellström

Namn: Hege Hellström

Titel: Styrelseledamot sedan september 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, 1985, Storbyuniversitetet, Norge.

Innehav: -

Tidigare erfarenhet: Hege har från 2013 till 2018 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.

Övriga uppdrag: Grundare och chef för Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag. Hon är också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne (Euronext: ADVIC).

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Pål Ryfors

Namn: Pål Ryfors

Titel: Styrelseledamot sedan maj 2022. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1983

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav: -

Tidigare erfarenhet: Tidigare CFO för Episurf Medical, Marginalen Bank och Head of Group Controlling på Hoist Finance AB. Dessförinnan arbetade han inom investment banking på Societe Generale i London, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Episurf Medical AB och styrelseordförande för Aros Kapital AB.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Roger Tell

Namn: Roger Tell

Titel: Styrelseledamot sedan maj 2022. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Har läkarexamen samt en doktorsexamen i experimentell onkologi från Karolinska Institutet.

Innehav: -

Tidigare erfarenhet: Roger har tidigare varit Vice President för klinisk utveckling på Aprea Therapeutics AB och klinisk projektdirektör på Servier i Suresnes, Frankrike. Han har en lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till biofarma-företag, däribland Eli Lilly, Astra Zeneca och Merck Serono.

Övriga uppdrag: Chief Scientific Officer och Chief Medical Officer för Isofol Medical AB.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild