Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Styrelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@vivesto.com.

Anders Härfstrand

Namn: Anders Härfstrand

Titel: Styrelseordförande sedan maj 2020, styrelseledamot sedan september 2019. Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Född: 1956

Utbildning: Har läkarexamen från och har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Innehav: 150 000 aktier.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Karolinska Development AB från 2017 till 2019 och VD för BBB Therapeutics BV från 2014 till 2015. Innan dess var han VD för Makhteshim Agan Industries Ltd. (nuvarande ADAMA); VD för Humabs BioMed SA; och VD för Nitec Pharma AG (nuvarande Horizon Pharmaceuticals). Han har också haft olika ledande befattningar i Serono, Pfizer och Pharmacia. Han har betydande operationell erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, särskilt från USA, Japan och Europa.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Härfstrand Consulting AG och styrelseledamot i Prothena Inc.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Andrea Buscaglia

Namn: Andrea Buscaglia

Titel: Styrelseledamot sedan maj 2021. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1964

Utbildning: Examen inom företagsekonomi vid Univeristy of Bocconi i Milano och examen i redovisning vid University of Genoa.

Innehav: -

Tidigare erfarenhet: Andrea Buscaglia har omfattande finansiell erfarenhet från mer än 30 år i ledande befattningar inom biopharma, medtech, investment banking och redovisning. Han var CFO för medicinteknik- och biopharmabolagen Endosense (nuvarande Abbott Laoboratories) från 2009 till 2012 och Nitec Pharma (nuvarande Horizon Therapeutics) från 2007 till 2009 och var Vice President of Corporate Development på Serono (nuvarande Merck KGaA) från 2000 till 2007. Dessförinnan var han verksam vid investmentbankerna S.G Warburg &Co. Ltd. (nuvarande UBS), Deutsche Bank och Salomon Smith Barney (Citigroup).

Övriga uppdrag: Chief Financial Officer för Medicines for Malaria Venture (MMV).

Oberoende i förhållande till Vivesto, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Hege Hellström

Namn: Hege Hellström

Titel: Styrelseledamot sedan september 2019. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, 1985, Storbyuniversitetet, Norge.

Innehav: -

Tidigare erfarenhet: Hege har från 2013 till 2018 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.

Övriga uppdrag: Grundare och chef för Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag. Hon är också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne (Euronext: ADVIC).

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Birgit Stattin Norinder

Namn: Birgit Stattin Norinder

Titel: Styrelseledamot sedan maj 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1948

Utbildning: Farmacie magister från Uppsala universitet.

Innehav: 35 000 aktier.

Tidigare erfarenhet: Lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har bland annat varit VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot och styrelseordförande i flera europeiska bioteknikbolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, Hansa Biopharma AB och Jettesta AB.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild
Peter Zonabend

Namn: Peter Zonabend

Titel: Styrelseledamot sedan mars 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1980

Utbildning: LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, kandidatexamen i Business and Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.

Innehav: 600 000 aktier. Förvaltar enligt fullmakt 79 917 aktier.

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren. Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB, CBD Solutions AB.

Övriga uppdrag: VD Arwidsro och styrelseuppdrag inom Arwidsro samt styrelseledamot i Hoist Finance AB.

Oberoende i förhållande till Vivesto och bolagsledningen, ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Ladda ner bild