För frågor relaterade till Investor Relations, vänligen kontakta:

Cord Communications
Tel: +46 18-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com