Veterinärmedicin

Människor söker alltmer högkvalitativ veterinärvård för sina husdjur. Hundar drabbas av cancer i ungefär samma omfattning som människor, och sjukdomen står för nästan hälften av dödsfallen hos husdjur som är mer än tio år gamla [i].

Vivestos produktkandidat inom veterinäronkologi använder teknologiplattformen XR-17 för att underlätta administrering av intravenöst levererade läkemedelssubstanser utan tillsats av lösningsmedel. Lösningsmedel, som exempelvis cremofor, kan ge upphov till icke-önskade effekter i behandlade djur. Dessa effekter är av så pass allvarlig grad att det helt förhindrar, alternativt begränsar, användningen av vissa cancerläkemedel inom veterinärmedicin. Vivesto utvärderar för närvarande strategiska och kommersiella alternativ för bolagets tillgångar inom veterinärmedicinverksamheten. Bolaget ser positiva synergistiska effekter mellan utveckling av humanläkemedel och veterinärläkemedel.

[i] FDA. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/my-dog-has-cancer-what-do-i-need-know

  • 90 miljoner hundar

    Det fanns 2017 ungefär 90 miljoner hundar i USA, och 87,5 miljoner i Europa1

  • hundförsäkring 47 USD

    I USA är den genomsnittliga månadskostnaden för hundförsäkring 47 USD2

  • beräknades till 33 miljarder USD

    Värdet på marknaden för veterinärtjänster i USA beräknades till 33 miljarder USD 20173

1 www.statista.com/statistics
2 https://www.valuepenguin.com/
3 American Pet Products Association

Paccal Vet

Paccal Vet is paclitaxel formulated with Vivesto’s XR-17 technology, which provides a drug that has good solubility without the undesirable effects that traditional formulations containing solvents provide. The development is based on the market-approved drug Apealea, which enables reuse of preclinical data and thus shorter time to market, and on previous clinical studies in dogs with Paccal Vet, which generated knowledge regarding safety and efficacy.

A pilot study where the effect of Paccal Vet will be investigated in dogs with hemangiosarcoma is approved to start in the US. Ethical approval for the start of the study has been obtained. The study is also supported by the US FDA and Paccal Vet recently had an application for MUMS designation approved by the FDA. This provides the possibility of 7 years of market exclusivity upon approval as well as benefits in FDA processes and reduced costs.

Veterinäronkologimarknaden

Marknaden för sällskapsdjur som helhet växer i både USA och Europa, med covid-19 pandemin som extra drivkraft. Även marknaden för veterinärvård växer i takt med att betalningsviljan för vård av husdjur ökar och allt fler husdjur omfattas av djurförsäkringar.

Det finns uppskattningsvis 90 miljoner hundar i USA och 93 miljoner hundar i EU 2021. Cirka 1,5 miljoner hundar får cancer på vardera marknaden per år. Det finns idag få godkända läkemedel för behandling av cancer i hund och nuvarande paklitaxel-formuleringar tolereras inte av hundar och kan därför inte användas.

Den totala marknaden för veterinärvård avseende husdjur uppskattades år 2019 till 16 miljarder USD, varav marknaden för veterinär onkologi uppskattades till ca 200 miljoner USD*. Vivesto bedömer att bolagets produktkandidat inom veterinäronkologi, under förutsättning att den godkänns, kan adressera en betydande marknad för cancerbehandling av sällskapsdjur i USA och EU.

* Källa: Grand View Research, Companion Animal Health Market Size, Share & Trends Analysis Report, Dec. 2020