Veterinärmedicin

Människor söker alltmer högkvalitativ veterinärvård för sina husdjur. Hundar drabbas av cancer i ungefär samma omfattning som människor, och sjukdomen står för nästan hälften av dödsfallen hos husdjur som är mer än tio år gamla[i].

Det finns mer än 180 miljoner hundar och katter i USA[ii] och nästan 190 miljoner i Europa[iii], och branschorganisationen American Pet Products Association uppskattar att marknaden för veterinärtjänster var värd 15,9 miljarder USD 2016.

Vivesto undersöker för närvarande strategiska alternativ för sin djurhälsoportfölj. [Om du är intresserad av att ta reda på mer om användningen av vår teknik inom djurhälsa, vänligen kontakta xxxx].

[i] FDA. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/my-dog-has-cancer-what-do-i-need-know

[ii] National Pet Owners Survey (2017–2018), APPA.

[iii]Facts & Figures (2017), the European Pet Food Industry Federation

  • 90 miljoner hundar

    Det fanns 2017 ungefär 90 miljoner hundar i USA, och 87,5 miljoner i Europa1

  • hundförsäkring 47 USD

    I USA är den genomsnittliga månadskostnaden för hundförsäkring 47 USD2

  • beräknades till 33 miljarder USD

    Värdet på marknaden för veterinärtjänster i USA beräknades till 33 miljarder USD 20173

1 www.statista.com/statistics
2 https://www.valuepenguin.com/
3 American Pet Products Association

Projektportfölj

Vivestos produktkandidater inom veterinärmedicin använder teknologiplattformen XR-17 för att möjliggöra administrering av intravenöst levererade aktiva farmaceutiska substanser utan tillsats av lösningsmedel. Vivestos ursprungliga utvecklings- och kommersialiseringsarbete fokuserar på att skapa nya formuleringar av väletablerade kemoterapeutiska läkemedel som kan användas för behandling av cancer hos husdjur. Vivesto har för närvarande två produktkandidater inom veterinär onkologi, Doxophos Vet och Paccal Vet. Båda produktkandidaterna befinner sig i klinisk fas och kräver ytterligare investeringar innan regulatoriska godkännanden kan erhållas.

Paccal vet (paklitaxel) USA
Doxophos vet (doxorubicin) USA

Paccal Vet

Paccal Vet använder Vivestos formulering av paklitaxel med XR-17-teknologins inkapslingsteknik för behandling av mastocytom hos hundar. Utvecklingsprogrammet för Paccal Vet är för närvarande pausat i väntan på vidare strategiska beslut.

Doxophos Vet

Doxophos Vet är en patenterad formulering av doxorubicin, ett av de mest effektiva och mest använda kemoterapeutiska läkemedlen för behandling av cancer. Vivesto har utvecklat Doxophos Vet för behandling av lymfom, en av de vanligaste formerna av cancer hos hundar. Prekliniska och tidiga kliniska studier har genomförts på hundar med cancer. I de första försöken har Doxophos Vet visat lovande effekt i bland annat