Oasmias produkter och produktkandidater är baserade på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17. Denna möjliggör en nanopartikulär formulering av aktiva farmaceutiska substanser (API) som annars inte är lösliga i vatten och tillåter därmed administrering av dessa till patienter. Med en kombination av XR-17 och en aktiv farmaceutisk substans (”API”) kan nya innovativa och patentskyddade läkemedel skapas. Fördelarna med XR-17 är inte begränsade till cancerläkemedel och Oasmia överväger att använda teknologin på andra läkemedelsklasser som kommer att dra nytta av en förbättrad löslighet.