Vivesto utvecklar projekt med potential att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov. Vivesto har kapacitet och kompetens att utveckla läkemedel från tidig forskning till klinik. Utveckling i sen klinisk fas och kommersialisering avses ske genom partnerskap med andra läkemedelsbolag.

Vivesto utvecklar cancerprogrammen Cantrixil och Docetaxel micellar, samt veterinäronkologi-programmet Paccal Vet (paklitaxel micellar) som utvecklas för behandling av hemangiosarkom och andra typer av canceri hundar.