Vivesto fokuserar på att utveckla nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt i preklinisk och klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) utvecklades för patienter med äggstockscancer och amerikanska Elevar Therapeutics, Inc. är ansvariga för kommersialiseringen och försäljning genom ett globalt samarbetsavtal. Bolagets utvecklingsprogram omfattar Cantrixil som är under klinisk utveckling för långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos har en egenutvecklad och patenterad teknologiplattform utvecklad för att förbättra ett läkemedels vattenlöslighet såväl som effekt och säkerhet.