Terapeutiska områden

  • den 2 vanligaste

    Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken1

  • 19 miljoner människor

    19 miljoner människor diagnostiserades med cancer 20202

  • 30 miljoner människor

    30 miljoner människor beräknas diagnostiseras med cancer under 20403

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.
2 World Cancer Research Fund
3 Global Oncology Trends 2019 – Therapeutics, Clinical Development and Health System Implications. IQVIA Institute for Human Data Science.

Vivestos teknologi och expertis kan tillämpas inom många olika terapeutiska områden, inklusive onkologi.

Tekniker för att förbättra läkemedels löslighet, såsom användning av läkemedelsbärare i form av polymerer eller oljederivat, kan ge upphov till allvarliga biverkningar. Detta är en betydande risk hos allvarligt sjuka patienter. Trots detta har biverkningar orsakade av bärare accepterats vid cancerbehandlingar på grund av allvaret i den underliggande sjukdomen.

Vivesto är aktivt inom utvecklingen av cancerterapier, med Apealea godkänt för användning vid avancerad äggstockscancer i vissa länder och under utveckling för att behandla en rad andra vanliga cancerformer.

Andra cancerformer där Vivesto bedömer att XR-teknologiplattformen har potential att förbättra API-lösligheten inkluderar prostatacancer, lungcancer, bröstcancer, äggstockscancer, livmoderhalscancer och urinblåscancer.

Vid sidan av utvecklingen av immunonkologiska läkemedel är småmolekyler fortfarande dominerande i cancerbehandling över hela världen.  1

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.