Terapeutiska områden

  • den 2 vanligaste

    Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken1

  • 18 miljoner människor

    18 miljoner människor diagnostiserades med cancer 20182

  • 240 miljarder USD

    Den totala kostnaden för onkologi beräknas till 240 miljarder USD globalt 20233

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.
2 World Cancer Research Fund
3 Global Oncology Trends 2019 – Therapeutics, Clinical Development and Health System Implications. IQVIA Institute for Human Data Science.

Vivestos teknik och expertis kan användas inom många olika behandlingsområden, däribland cancer.

Tekniker för att förbättra läkemedels löslighet, såsom användning av läkemedelsbärare i form av polymerer eller oljederivat, kan ge upphov till negativa effekter som kan vara allvarliga, särskilt hos patienter som är allvarligt sjuka. Biverkningar som orsakas av läkemedelsbärare har inom cancerterapin betraktats som en obehaglig bieffekt som dock har accepterats eftersom sjukdomen i sig är så pass svår.

Vivesto är verksamt i utvecklingen av cancerbehandlingar, med Apealea® godkänt för användning vid avancerad äggstockscancer i vissa länder och inom utveckling för att behandla en mängd andra vanliga cancerformer.

Andra cancerformer där Vivesto tror att XR-17 ™ och dess kombinationsteknik XR-19 har potential att förbättra lösligheten är till exempel cancer i prostata, lungor, bröst, äggstockar, livmoderhals och urinblåsa.

Vid sidan av utvecklingen av immuno-onkologiska läkemedel är kemoterapi fortfarande dominerande i cancerbehandling över hela världen. 1

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.