Som tidigare meddelats har Vivesto AB (“Vivesto” eller “Bolaget”) ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Frankfurt Stock Exchange (“FSE”). FSE har nu beslutat att avnotera Vivestos aktier från FSE per den 15 september 2023.

Vivesto ansökte 2017 om avnotering av Bolagets aktier från FSE, men ansökan avslogs av FSE. Vivesto invände mot FSE:s beslut och Bolaget har vidtagit åtgärder i syfte att få till en avnotering.

FSE har nu beslutat att avnotera Vivestos aktier från FSE per den 15 september 2023 baserat på bristande efterlevnad av noteringsregler.

Avnoteringen från FSE kommer inte att påverka noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

“Vi välkomnar Frankfurtbörsens beslut. Vi har länge velat avnoteras från Frankfurtbörsen för att minska våra kostnader och administration. Vår huvudnotering på Nasdaq Stockholm möjliggör en effektiv handel med vår aktie och vi ser för närvarande inget behov av en sekundärnotering. Dessutom är de praktiska följderna av beslutet begränsade eftersom handeln med vår aktie på Frankfurtbörsen har varit stoppad i flera år”, säger Erik Kinnman, VD för Vivesto.

För ytterligare information:
Erik Kinnman, VD för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt med potential att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov. Vivesto har lyckosam erfarenhet av att utveckla läkemedel från preklinisk fas, genom klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande. Vivestos längst utvecklade program Apealea® (paklitaxel micellar) har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin. Andra kliniska utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil inom långt framskriden äggstockscancer och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivesto har tagit fram patenterade drug delivery-plattformar utvecklade för att förbättra lösligheten för olika läkemedelssubstanser.

Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.