RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 – 30 april 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) [1]
 • Rörelseresultatet var – 65 536 tkr (-64 353)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 65 670 tkr (-65 960)
 • Resultatet per aktie var -1,20 kr (-1,50)
 • Totalresultatet var -65 670 tkr (-65 960)

FJÄRDE KVARTALET 1 februari – 30 april 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
 • Rörelseresultatet var – 19 419 tkr (-21 764)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 19 737 tkr (-21 513)
 • Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,41)
 • Totalresultatet var – 19 737 tkr (-21 513)
 • Oasmia avser att komplettera ansökan till EMA om godkännande för Paccal® Vet genom en ny mindre studie

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia och Orion avslutar gemensamt samarbetet för Paccal® Vet. Oasmia är på väg att slutföra avtal med annan partner.
 • Nexttobe AB utökar sitt engagemang i Oasmia genom ett lån om 65 mkr

[1] Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år