Vivesto AB (”Vivesto” eller Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets tillförordnade verkställande direktör, Christer Nordstedt, idag har sagt upp sig för att tillträda en ny position utanför Bolaget.

Processen för att rekrytera en permanent verkställande direktör har accelererats. Christer Nordstedt kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till och med den 30 november 2022 och kommer därefter att kvarstå som senior rådgivare till Vivesto på konsultbasis.

Christer Nordstedt har varit tillförordnad verkställande direktör för Vivesto sedan den 21 juli 2022.

Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto, kommenterar: ”Vi vill tacka Christer för hans insatser under sin tid som tillförordnad VD för Vivesto och är glada att Christer, med sin omfattande kunskap och erfarenhet inom R&D, kommer att finnas kvar inom Bolaget i en rådgivarroll.”

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.