FÖRSTA KVARTALET 1 maj – 31 juli 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 36 tkr (219)[1]
  • Rörelseresultatet var -32 343 tkr (-37 819)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -36 921 tkr (-39 819)
  • Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,41)
  • Totalresultatet var -36 912 tkr (-39 804)
  • Oasmia genomförde en riktad emission av konvertibler om totalt 42 mkr

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

  • Oasmia har erhållit marknadsgodkännande i Franska Västafrika, administrerat genom Elfenbenskusten
  • Fredrik Gynnerstedt anställd som ny CFO

VD KOMMENTERAR:

Bästa aktieägare,

Det första kvartalet (1:a maj – 31:a juli) i räkenskapsåret 2016/2017 har varit viktigt i vårt fortsatta arbete för att ge oss bra förutsättningar för ökade intäkter och framgångar för bolaget och våra produkter.

Oasmia genomförde en riktad emission av konvertibler till ett värde av 42 miljoner kronor, vilket både gett oss nytt kapital och nya långsiktiga investerare som delar vår vision för bolaget. Kapitaltillskottet är tänkt att finansiera den löpande verksamheten och vidareutvecklingen av våra produkter och produktkandidater som baseras på XR-17.

Oasmia fortsätter arbetet med att identifiera långsiktiga partner vilkas erfarenhet och marknadskännedom är ideala för marknadsföring och distribution av Apealea/Paclical och XR-17. Vi har hållit både initiala och fördjupade samtal med ett flertal potentiella partners, men vi är måna om att hitta den rätta samarbetspartnern, en process som genomförs med stor noggrannhet och därför tar viss tid.

Vår ryska distributionspartner Pharmasyntez arbetar hårt med marknadsföringen av Paclical i Ryssland. Responsen är positiv och vårt varumärke blir mer och mer känt inom det medicinska samfundet. Samtidigt är den ryska upphandlingsprocessen för läkemedel komplicerad och tidskrävande, vilket kräver mer arbete innan försäljningen kan ta fart.

Oasmia var också föremål för en artikel i Wall Street Journal om förbättrade kemoterapeutiska behandlingar. Artikeln, ”Making Chemo More Tolerable”, uppmärksammar bolagets strävan att utveckla vattenlösliga formuleringar av välkända cytostatika, som t ex docetaxel, och jämför bolagets approach med Celgene och dess ledande produkt Abraxane.

Vi är mycket nöjda med de steg som togs under kvartalet och vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi fortsätter att fokusera på att utveckla produkter för förstklassiga behandlingar för både patienter och vårdpersonal. Vi tackar för ert stöd och feedback och ser ljust på framtiden tillsammans.

Vänliga hälsningar,
Mikael Asp, VD