PERIODEN 1 maj – 31 oktober 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (891) [1]
 • Rörelseresultatet var – 31 263 tkr (-28 752)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 33 887 tkr (-28 696)
 • Resultatet per aktie var -0,58 kr (-0,54)
 • Totalresultatet var -33 887 tkr (-28 696)

ANDRA KVARTALET 1 augusti – 31 oktober 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
 • Rörelseresultatet var – 12 934 tkr (-13 384)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 14 564 tkr (-13 435)
 • Resultatet per aktie var -0,25 kr (-0,25)
 • Totalresultatet var -14 564 tkr (-13 435)

 

 • Oasmia har påbörjat ansökningsprocessen om marknadstillstånd för Paclical® med Ryssland som första ansökningsland
 • Oasmia inleder samarbete i Ryssland med Pharmasyntez
 • Bolaget meddelar fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123 miljoner SEK

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 •  Företrädesemissionen slutförd

[1] Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år