Uppsala den 24 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att det europeiska patentverket EPO har för avsikt att bevilja ett europeiskt patent avseende Oasmias XMeNa-processpatent.

Patentet skyddar en förbättrad tillverkningsprocess av Oasmias teknologiplattform XR-17™, ett unikt drug delivery-system för utvalda läkemedelssubstanser (API:er). Det innebär att marknadsexklusiviteten för XR-17™-teknologin och Oasmias främsta produkt Apealea® (paclitaxel micellar) förlängs in på 2030-talet och stärker därmed Oasmias IP-portfölj. Apealea® är under kommersialisering på viktiga marknader runt om i världen.

”Detta är ett mycket viktigt patent för Oasmia eftersom tillverkningsprocessen säkerställer fortsatt skydd för vår teknologiplattform XR-17™ fram till 2036. Patenten ger också fortsatt skydd för vår ledande produkt Apealea®, liksom för läkemedelskandidaterna Docetaxel micellar, Paccal Vet® och Doxophos Vet® som alla använder XR-17™-plattformen. Det gör det också möjligt för oss att tillämpa XR-17™-teknologin på andra interna eller förvärvade projekt, och möjlighet att erhålla ytterligare patentskydd för dessa via XMeNa-patentet”, säger Francois Martelet, VD på Oasmia.

Förutom patentet som det europeiska patentverket EPO nu avser bevilja är motsvarande XMeNa-processpatent redan godkänt på flera stora läkemedelsmarknader som t.ex. USA, Indien och Australien.

Oasmia meddelade nyligen att bolaget ingått avtal med Kazia Therapeutics, ett australiensiskt biotech-bolag fokuserat på onkologi, om att förvärva de exklusiva globala utvecklingsrättigheterna för Cantrixil, en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av äggstockscancer. Utöver att vara en lovande first-in-class behandling har Cantraxil potential att komplettera Oasmias ledande produkt för behandling av äggstockscancer, Apealea®, genom behandlingsprotokoll som kommer att utvecklas. Det kan också finnas synergier med Oasmias teknologiplattform XR-17™ som skulle kunna öka lösligheten vid olika administreringsformer.


För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på Oasmias egenutvecklade drug delivery plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.