Uppsala, 30:e mars 2016 —- Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att den första patienten har blivit intagen i en klinisk fas I-studie med Oasmias nya läkemedelskandidat Docecal. Studien är internationell och följer på ett godkännande för kliniska prövningar som Oasmia fick i december 2015.

Docecal är en nanopartikulär och vattenlöslig formulering av docetaxel i kombination med bolagets patenterade teknologi XR-17. Docetaxel är en av de mest använda anticancersubstanserna inom onkologin och standardbehandling för flertalet cancerindikationer inklusive prostata-, bröst- lung- och mage och är den aktiva substansen i cytostatikan Taxotere®, vilken marknadsförs av Sanofi-Aventis. Innan patenten började gå ut 2010, sålde Sanofi-Aventis produkten för 3 miljarder USD 2009. Taxotere har efter patentens utgång fortsatt att vara en starkt efterfrågad produkt.

Information till redaktionen:

Om Docecal
Docecal är en vattenlöslig formulering av docetaxel i kombination med Oasmias patenterade teknologi XR-17. Docetaxel är standardbehandling för en mängd olika typer av cancer, som prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och magcancer.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.