Stockholm den 10 juni 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att den första patienten har doserats i en klinisk fas 1b-studie med Oasmias Docetaxel micellar i patienter med spridd prostatacancer. Studien utförs av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK).

Oasmias Docetaxel micellar är en lösningsmedelsfri formulering av docetaxel utvecklad i syfte att undvika behovet av löslighetsförstärkare och den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider i höga doser, samtidigt som det ska vara ett effektivt behandlingsalternativ. Prostatacancer är ett allvarligt och allt vanligare hälsoproblem i hela världen och utgör den främsta cancerrelaterade dödsorsaken hos män.

SAKK-studien 67/20 (NCT04629781) är en öppen fas 1b-studie utförd på flera större sjukhus i Schweiz. Studien avser rekrytera 18 kemoterapi-naiva patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) som har fungerande benmärgs-, lever- och njurfunktion. Studiens primära mål är att bestämma den maximalt tolererade dosen för Docetaxel micellar i patienter med mCRPC. De sekundära målen är att utvärdera säkerheten och den preliminära antitumöraktiviteten samt att karakterisera farmakokinetiken för Docetaxel micellar i den här populationen.

SAKK är en ideell organisation som har utfört kliniska studier inom onkologi sedan 1965 med huvudsaklig målsättning att utveckla nya cancerterapier, förbättra befintliga behandlingar och prognoser för cancerpatienter. För mer information, se www.sakk.ch.

”Doseringen av den första patienten i fas 1b-studien med Docetaxel micellar i patienter med spridd prostatacancer är ett viktigt steg. Med Docetaxel micellar finns det möjlighet att slippa förbehandlingen med kortikosteroider och därmed inte addera ytterligare steroider till patienter som tidigare behandlats med höga doser steroider med benskörhet som följd”, säger Professor Markus Jörger, President Project Group Developmental Therapeutics, på SAKK.

”Vi är glada över att samarbeta med SAKK avseende den här studien, som vi anser är ett viktigt steg mot att utvärdera om Oasmias Docetaxel micellar kan vara ett behandlingsalternativ för patienter med spridd prostatacancer — utan den obligatoriska steroidanvändningen som annars är nödvändig med befintliga, lösningsmedelsbaserade formuleringar av docetaxel. ” säger Heidi B. Ramstad, Chief Medical Officer på Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Oasmias längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™ är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.

Om Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
SAKK är en ideell organisation som har utfört kliniska studier inom onkologi sedan 1965 med huvudsaklig målsättning att utveckla nya cancerterapier, förbättra befintliga behandlingar och prognoser för cancerpatienter. Arbetet utförs genom samarbeten inom Schweiz, liksom via samarbeten med utländska kliniker och prövargrupper. SAKK stöds av ett serviceavtal med State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI), och samarbetspartners som Swiss Cancer League and Swiss Cancer Research. För mer information, se www.sakk.ch.