Process för att rekrytera ny CFO inledd


Solna den 3 mars 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar härmed att Fredrik Järrsten kommer att lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) senare i år efter en uppsägningstid om sex månader för att ta sig an nya möjligheter. Processen med att rekrytera en ny CFO har inletts. Fredrik kommer att fortsätta stödja bolaget under det kommande halvåret till dess att en ny CFO är utsedd.

”Fredrik har haft en betydande roll i omvandlingen av Oasmia mot att bli en nordisk maktfaktor inom onkologi. Han har spelat en viktig roll i att bygga upp finansavdelningen, få bolagets kostnader under kontroll och stärka vår finansiella ställning. Vi är nu väl positionerade för en framgångsrik framtid som Vivesto och vi ser fram emot att utse en ny CFO för att stödja oss i nästa steg på vår resa. Vi önskar Fredrik all lycka i hans framtida utmaningar och tackar honom för hans bidrag på Oasmia", säger Francois Martelet, VD på Oasmia

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.