Peter Zonabend View
Peter Zonabend Styrelseordförande sedan maj 2022.
Hege Hellström View
Hege Hellström Styrelseledamot sedan september 2019.