Vivesto publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 25 augusti 2022 kl. 8.00. Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00. Presentationen hålls av tillförordnad VD Christer Nordstedt och tillförordnad CFO Robert Maiorana. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/vivesto-q2-2022

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 7523069#

För ytterligare information:
Christer Nordstedt, tillförordnad VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.