Uppsala, den 2 november 2016 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget  samt även väsentligt förbättrat räntevillkoren.

Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 94,4 MSEK och förfaller den 31 december 2016. Det nya lånet ersätter det nuvarande lånet vid förfallodatum och uppgår då, inklusive den upplupna räntan för 2016, till totalt 102,4 MSEK, samt förfaller till betalning den 30 september 2017. Räntan för det nya lånet är satt till 3,5 %.

För mer information, kontakta:
Julian Aleksov
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com 

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.