29 april 2022

Antalet aktier och röster i Vivesto AB (”Vivesto” eller ”Bolaget”) har ökat med 41 306 789 till följd av delregistrering hos Bolagsverket av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 19 januari 2022. Aktiekapitalet har ökat med 4 130 678,9 kronor.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 538 043 455 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 53 804 345,5 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vivesto AB

Francois Martelet, verkställande direktör

Telefon: +46 18-50 54 40

E-mail: IR@vivesto.com

Consilium Strategic Communications

Jonathan Birt, Ashley Tapp

Telefon: +44 (0)20 3709 5700

E-mail: vivesto@consilium-comms.com

Om Vivesto

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.