Uppsala, den 31 augusti 2016 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att man anställt Fredrik Gynnerstedt till Chief Financial Officer (CFO).

Fredrik Gynnerstedt har 15 års erfarenhet av internationell finansiell administration och verksamhet. Senast kommer Fredrik från en roll som Director of Collaboration på Karnov Group. Innan dess har Fredrik bland annat arbetat som CFO på Bringwell AB (publ) och som revisor och konsult på Ernst & Young. Fredrik har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

”Det gläder mig att börja arbeta på Oasmia, ett bolag som befinner sig inne i en spännande fas tack vare en robust produktlinje.”, säger Fredrik Gynnerstedt.  ”Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta framgången för bolaget i min nya roll som CFO.”

Fredrik börjar sin anställning den första december 2016 och kommer att ingå i ledningsgruppen för Oasmia.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.