Oasmia har nu, i enlighet med tidigare lämnad information, formellt erhållit godkännande från Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA om orphan drug designation för produkten OAS-PAC-100 för indikationen äggstockscancer. EMEA:s rapport stärker företagets position. Som tidigare meddelats ansökte Oasmia i slutet av juli 2006 om orphan drug designation för produkten OAS-PAC-100 hos den europeiska medicinbyrån EMEA. Oasmia har nu erhållit ett formellt godkännnande och EMEA:s utlåtande. EMEA:s utlåtande anger att OAS-PAC-100 (micellär paklitaxel)innebär en potentiellt signifikant fördel för patienter som är drabbade av sjukdomen, framför allt med tanke på förbättrad patientsäkerhet.

Utlåtandet är helt i enlighet med företagets förhoppningar och stärker Oasmias position för framtiden. Intresset för företagets onkologiportfölj har ökat markant under den senaste tiden.

Ytterligare besked kring registreringsprocessen för OAS-PAC-100 kommer att lämnas i februari 2007.