Uppsala, 30:e oktober 2015 – Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att bolaget erhållit en ny order avseende Paclical från Pharmasyntez, bolagets distributionspartner i Ryssland och Oberoende Staters Samfund, OSS, till ett värde av 7,5 miljoner dollar till slutkund. Offentliggörandet följer tätt inpå på den första ordern som inkom tidigare denna vecka vilken är värderad till 1,5 miljoner dollar i slutkundsledet vilket ger ett totalt ordervärde på 9 miljoner dollar till slutkund under samma vecka.

”Det är glädjande att Paclical blivit så väl mottaget i Ryssland och OSS.” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia. ”Dessa positiva initiala beställningar speglar marknadens förtroende för produkten. Vi förväntar oss hög försäljningstillväxt allteftersom insikten om produktens patientnytta ökar genom sin förmåga att möjliggöra att ge högre doser, förkorta infusionstider, eliminera behovet av förmedicinering och förbättra biverkningsprofilen för patienter jämfört med standardbehandlingarna på marknaden.”

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, på Frankfurt Stock Exchange och på NASDAQ USA.

Om Pharmasyntez
Bolaget bildades 1997 och är nu ett av de tio största läkemedelsbolagen i Ryssland. Pharmasyntez inriktar sig på läkemedel mot tuberkulos och cancer men tillverkar också antibiotika och infusionslösningar. Bolaget samarbetar dessutom med många framstående universitet och institut i Ryssland.

Om Paclical
Paclical är en vattenlöslig formulering av paklitaxel och Oasmias patenterade icke-toxiska teknologi XR-17. Paklitaxel är en av de mest använda anticancer-substanserna och som ingår i standardbehandlingar av en mängd olika cancerformer som t ex lungcancer, bröstcancer och äggstockscancer. Paclical består av ett frystorkat pulver som löses i vanlig infusionsvätska. Produkten blev i april 2015 godkänd för behandling av äggstockscancer i Ryssland.