• Första avtalet i en serie av flera planerade licensavtal och förvärv i syfte att utöka Oasmias projekportfölj inom onkologi
  • Cantrixil proof of concept visat i framgångsrik fas I-studie i USA och Australien
  • Utvärderar synergier mellan Cantrixil och Oasmias teknologi för läkemedelslöslighet XR-17™

Uppsala den 1 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolaget ingått avtal med Kazia Therapeutics, ett australiensiskt biotech-bolag fokuserat på onkologi, om att förvärva de exklusiva globala utvecklingsrättigheterna för Cantrixil, en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av äggstockscancer. Avtalet är det första i en serie av planerade licensavtal och förvärv som syftar till att utöka Oasmias produktportfölj inom onkologi och dra nytta av bolagets kompetens inom läkemedelsutveckling och det regulatoriska fältet.

Oasmias förvärv av rättigheterna omfattar en upfront-betalning om 4 miljoner dollar, utvecklingsbaserade milstolpsbetalningar på upp till 42 miljoner dollar och framtida försäljningsbaserade kumulativa royalties. Utöver att vara en lovande first-in-class behandling har Cantraxil potential att komplettera Oasmias ledande produkt för behandling av äggstockscancer, Apealea®, genom behandlingsprotokoll som kommer att utvecklas. Det kan också finnas synergier med Oasmias teknologiplattform XR-17™ som skulle kunna öka lösligheten vid olika administreringsformer.

”Avtalet är första steget i vår transformativa ”pärlbands-strategi” som är utformad för att uppnå kritisk massa i Oasmias onkologi-portfölj. Cantrixil är ett spännande tillskott och bygger på vår utvecklingsexpertis inom äggstockscancer. Genom förvärvet av rättigheterna till Cantrixil, som redan har uppvisat kliniskt proof of concept, tar vi ett stort steg framåt i genomförandet av strategin. Vi kommer fortsätta att använda vårt kunnande inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling för att utöka vår projektportfölj inom onkologi", säger François Martelet, VD på Oasmia.

Cantrixil består av den aktiva molekylen TRXE-002-01, en potent och selektiv tredje generationens bensopyran SMETI-hämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall. I december 2020 publicerade Kazia resultat från av en öppen fas I-studie (NCT02903771), som genomfördes på kliniker i USA och Australien. Fas I-studien nådde sina primära effektmått och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept, för ytterligare klinisk utvärdering och bekräftelse.

En fas II-studie med Cantrixil förväntas inledas under 2022.

”Vi har sett en spännande potential i den här nydanande läkemedelskandidatens förmåga att rikta sig mot och döda tumörinitierande celler som orsakar cancer, metastasering och återfall. Den här typen av långsamt växande tumörinitierande celler är ofta resistenta mot andra typer av kemoterapibehandlingar. Cantrixil har potential att bli en standardbehandling i första ledet och ett komplement till platinabehandling för patienter med äggstockscancer. Oasmias kunnande och erfarenhet av att utveckla onkologiska läkemedel fram till marknadsgodkännande gör dem idealiska för att fortsätta utvecklingen av Cantrixil för patienter som idag har begränsade behandlingsalternativ”, säger James Garner, VD på Kazia Therapeutics.

Telefonkonferens
Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation den 01 mars 2021 kl. 14.00. Presentationen hålls av VD Francois Martelet och tillförordnad CSO Reinhard Koenig. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/press-conference-march-2021

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46856642705
UK: +443333009264
US: +18335268383

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.

Om Kazia Therapeutics Limited
Kazia Therapeutics Limited (ASX: KZA, NASDAQ: KZIA) är ett innovativt biotech-bolag inriktat mot onkologi baserat i Sydney, Australien. Kazias pipeline innehåller två läkemedelskandidater i klinisk fas och bolaget arbetar med att utveckla läkemedel inom ett flertal onkologiska indikationer. Kazias ledande utvecklingsprogram är paxalisib (tidigare GDC-0084), en liten molekylhämmare via PI3K/AKT/mTOR-signaleringsvägen, som utvecklas för att behandla glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av primär hjärncancer hos vuxna. Paxalisib, som licensierats från Genentech i slutet av 2016, gick in i en avgörande studie i glioblastom, GBM AGILE, i oktober 2020. Fem ytterligare studier är aktiva i andra former av hjärncancer. Paxalisib beviljades särläkemedelsstatus för glioblastom av amerikanska FDA i februari 2018, och erhöll fast track för glioblastom av FDA i augusti 2020. Därutöver beviljades paxalisib s k Rare Pediatric Disease-status (RPD) och särläkemedelsstatus av FDA för DIPG i augusti 2020. TRX-E-002-1 (Cantrixil) är en tredje generationens bensopyranmolekyl med aktivitet mot cancerstamceller och utvecklas för att behandla äggstockscancer. TRX-E-002-1 har slutfört en klinisk fas I-studie i Australien och USA. Cantrixil beviljades särläkemedelsstatus för äggstockscancer av amerikanska FDA i april 2015. För mer information, besök www.kaziatherapeutics.com