Solna den 23 februari 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att den första patienten har fullföljt behandlingen i den prövarinitierade fas 1b-studien med Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer (SAKK-studien 67/20 utförd av The Swiss Group for Clinical Cancer Research, SAKK). Vidare är den första av totalt tre dosgrupper i studien fullrekryterad och den första patienten är rekryterad i den andra dosgruppen.

”Vi är tacksamma för den betydande insats som The Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK), tillsammans med våra prövare och kliniker, gjort för att driva studien så här långt. SAKK har meddelat oss att de har goda förutsättningar att kunna slutföra rekryteringen i år och säkra avgörande data för den fortsatta utvecklingen av Docetaxel micellar", säger Francois Martelet, VD på Oasmia

Oasmias Docetaxel micellar är en lösningsmedelsfri formulering av docetaxel utvecklad i syfte att undvika behovet av löslighetsförstärkare och den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider i höga doser, samtidigt som det ska vara ett effektivt behandlingsalternativ. Prostatacancer är ett allvarligt och allt vanligare hälsoproblem i hela världen och utgör den främsta cancerrelaterade dödsorsaken hos män.

SAKK-studien 67/20 (NCT04629781) är en öppen fas 1b-studie utförd på flera större sjukhus i Schweiz. Studien avser rekrytera 18 kemoterapi-naiva patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) som har fungerande benmärgs-, lever- och njurfunktion. Studiens primära mål är att bestämma den maximalt tolererade dosen för Docetaxel micellar i patienter med mCRPC. De sekundära målen är att utvärdera säkerheten och den preliminära antitumöraktiviteten samt att karakterisera farmakokinetiken för Docetaxel micellar i den här populationen.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.

Om Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
SAKK är en ideell organisation som har utfört kliniska studier inom onkologi sedan 1965 med huvudsaklig målsättning att utveckla nya cancerterapier, förbättra befintliga behandlingar och prognoser för cancerpatienter. Arbetet utförs genom samarbeten inom Schweiz, liksom via samarbeten med utländska kliniker och prövargrupper. SAKK stöds av ett serviceavtal med State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI), och samarbetspartners som Swiss Cancer League and Swiss Cancer Research. För mer information, se www.sakk.ch.