– Marknadsföringstillstånd i Ryssland och Kazakstan ska överföras till FarmaMondo –

Solna den 17 september 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett specialty pharma-bolag inriktat mot onkologi, meddelar idag att bolaget har tecknat ett licensavtal med schweiziska FarmaMondo Group för kommersialisering av Paclical® (Apealea®) i Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS).

Paclical® är det första vattenlösliga cancerläkemedlet med paklitaxel som erhållit marknadsgodkännande och används för behandling av epitelial äggstockscancer, primär peritonealcancer och äggledarcancer.

Enligt villkoren i avtalet kommer de marknadsföringstillstånd som Oasmia innehar i Ryssland och Kazakstan att överföras till FarmaMondo. FarmaMondo kommer också att ansvara för all framtida utveckling och kommersialisering i Ryssland och OSS-länderna, innefattande Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan och Uzbekistan. Oasmia kommer att försörja FarmaMondo med Paclical® och kommer att erhålla produktintäkter.

Genom undertecknandet av detta avtal slutförs utlicensieringen av Apealea globalt och Oasmia räknar med att börja erhålla royaltybetalningar från dessa partnerskap under 2022.

”Med en snabbt växande portfölj av specialistprodukter i Ryssland och OSS-länderna är FarmaMondo en utmärkt partner för kommersialisering av Paclical®. FarmaMondo har etablerad infrastruktur, expertis och geografisk närvaro för att arbeta med marknadsaccess, försäljning och distribution. Det här avtalet möjliggör för oss att fokusera våra egna resurser på värdeskapande aktiviteter och affärer, som vidareutveckling av projektportföljen och förvärv”, säger Francois Martelet, VD för Oasmia.

”Vi ser fram emot att kommersialisera och sälja Paclical® i Ryssland och övriga delar av OSS. Cremophor-EL är mycket giftigt, kräver långa infusionstider och kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, vilket medför krav på förmedicinering med steroider och antihistaminer. Som en cremophor-fri formulering av paklitaxel tror vi att Paclical® kan erbjuda ett värdefullt alternativ för många patienter med spridd äggstockscancer”, säger Yaron Spigel, styrelseordförande och VD på FarmaMondo.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.

Om FarmaMondo
FarmaMondo är en schweizisk läkemedelskoncern som arbetar med att erbjuda marknadsaccess och distributionstjänster. Det sker genom en geografisk närvaro och unik infrastruktur som är inriktad mot att tillgängliggöra både godkända läkemedel och licensförskrivning. För mer information om FarmaMondo, besök www.farmamondo.com.