• Enligt avtalet kommer Lonza leverera läkemedelssubstans enligt cGMP för klinisk användning
  • Samarbetet bedöms ta Cantrixil genom den planerade kliniska fas II-studien
  • Tillverkningen kommer att inledas under senare delen av mars 2022 vid Lonzas HPAPI-anläggning i Nansha, Kina

Solna, Sverige och Basel, Schweiz den 21 mars 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, och Lonza, en global utvecklings- och tillverkningspartner till läkemedels-, biotech- och hälsokostindustrin, meddelar idag att bolagen har ingått ett avtal för storskalig tillverkning av det huvudsakliga startmaterialet i läkemedelskandidaten Cantrixil för användning i kliniska studier.

Cantrixil är en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av långt framskriden äggstockscancer och inlicensierades från det australiensiska läkemedelsföretaget Kazia 2021 efter en framgångsrikt genomförd fas I-studie. Äggstockscancer är en av de mest aggressiva cancerformerna och är svår att behandla när den spridit sig. Fas I-studien visade på potentialen för en förlängd överlevnad vid spridd äggstockscancer med Cantrixil administrerat som intraperitoneal injektion genom att åstadkomma stamcells-död vid äggstockscancer (OCSC) och göra cancerceller känsliga för vanlig kemoterapi. En fas II-studie med Cantrixil i spridd prostatacancer är under förberedelse.

Enligt avtalet ska Lonza tillhandahålla syntes, upprening och stabilitetstestning av startmaterialet i Cantrixil samt leverera batcher av läkemedelssubstans enligt cGMP för klinisk försörjning. Oasmia kommer att dra nytta av Lonzas omfattande erfarenhet och expertis inom tillverkning av högpotenta läkemedelssubstanser, så kallade HPAPI (High Potency API). Läkemedelsubstanserna kommer att tillverkas i Lonzas nyligen utbyggda produktionsanläggning i Nansha, Kina. Tillverkningen beräknas kunna inledas under senare delen av mars 2022.

”Vi är glada över att ha inlett samarbete med en av världens främsta kontraktstillverkare av läkemedel, Lonza. Tillverkningen av Cantrixil är planerad att utföras i tre steg och detta avtal är det första och mest kritiska steget i att säkra leverans av klinisk läkemedelsubstans för den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten”, säger Kai Wilkinson, Chief Technical Officer på Oasmia.

”Vårt team har lång erfarenhet av att stödja utveckling och tillverkning av krävande molekyler. Vi ser fram emot att samarbeta med Oasmia för att ta denna lovande läkemedelskandidat vidare genom den kliniska utvecklingen”, säger Christian Dowdeswell, VP och Global Head, Commercial Development – Small Molecules på Lonza.


Kontaktinformation Lonza

Victoria Morgan
Head of External Communications
Lonza Group Ltd
Tel: +41 61 316 2283
victoria.morgan@lonza.com

Dr. Martina Ribar Hestericová
Senior Manager, Science Communications
Lonza Group Ltd
Tel: +41 61 316 8982
martina.ribarhestericova@lonza.com

Dirk Oehlers
Investor Relations
Lonza Group Ltd
Tel: +41 61 316 8540
dirk.oehlers@lonza.com

Kontaktinformation Oasmia

Francois Martelet, VD Oasmia
Tel: 018-50 54 40
IR@oasmia.com
Jonathan Birt, Ashley Tapp, Giulia Lasagni
Consilium Strategic Communications (för Oasmia)
Tel: +44 (0)20 3709 5700
oasmia@consilium-comms.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.

Om Lonza
Lonza är läkemedels-, biotech- och hälsokostindustrins förstahandsval bland globala samarbetspartners. Lonza arbetar med att göra en hälsosammare värld möjlig genom att tillhandahålla nya och innovativa läkemedel som bidrar till behandlingen av ett brett spektrum av sjukdomar. För att uppnå detta kombinerar Lonza teknisk förståelse med tillverkning i världsklass, vetenskaplig expertis och högklassiga processmetoder, vilket möjliggör för Lonzas kunder att kommersialisera sina upptäckter och innovationer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Lonza grundades 1897 i de schweiziska Alperna, och har idag en verksamhet som spänner över fem kontinenter. Med omkring 16 000 heltidsanställda har Lonza en organisation där högpresterande team och individuella talanger tillsammans gör en viktig skillnad för såväl den egna verksamheten som för samhället. Lonza omsatte 5,4 miljarder schweiziska franc 2021, med ett EBITDA på 1,7 miljarder schweiziska franc. Läs mer på www.lonza.com.

Följ @Lonza på LinkedIn
Följ @LonzaGroup på Twitter

Ytterligare information och ansvarsfriskrivning
Lonza Group Ltd har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz, och är noterat på SIX Swiss Exchange. Det har en sekundär notering på Singapore Exchange Securities Trading Limited (”SGX-ST”). Lonza Group Ltd är inte föremål för SGX-ST:s fortsatta noteringskrav, men är fortfarande föremål för reglerna 217 och 751 i SGX-STs noteringsmanual.

Vissa frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden är baserade på aktuella förväntningar och uppskattningar från Lonza Group Ltd, även om Lonza Group Ltd inte kan garantera att dessa förväntningar och uppskattningar kommer att uppnås. Investerare varnas för att alla framåtblickande uttalanden innebär risker och osäkerhet och är kvalificerade i sin helhet. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt i framtiden från de framåtblickande uttalandena som ingår i detta pressmeddelande på grund av olika faktorer. Dessutom, såvida inte annat krävs enligt lag, frånsäger sig Lonza Group Ltd alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera uttalandena i detta pressmeddelande.