Vivesto reflekterar Oasmias engagemang för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för cancerpatienter och bolagets fokus på F&U och innovation

Solna den 19 januari 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, tillkännager idag avsikten att byta namn till Vivesto AB. Den föreslagna namnändringen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 21 februari 2022. Det nya namnet kommer, efter godkännande av den extra bolagsstämman, att formellt registreras hos Bolagsverket efter genomförandet av bolagets nyligen annonserade Företrädesemission.

"Sedan jag tillträdde som VD i mars 2020 har den nya ledningen och styrelsen fastslagit en strategi för att omvandla verksamheten och bygga ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag med en diversifierad portfölj. Vi har stärkt vår finansiella situation genom att minska operationella kostnader och löst ett antal juridiska tvister som den nya styrelsen ärvde, samtidigt som vi har utvecklat vår produktportfölj och utökat vår FoU-kapacitet för att göra oss till en mer attraktiv partner för lovande läkemedelskandidater inom cancerområdet. När vi nu fortsätter att utveckla Cantrixil, den första inlicensieringen i vår pärlbandsstrategi, och söker ytterligare inlicensierings- och M&A-möjligheter, anser vi att det är rätt tillfälle att markera de nya framtidsutsikterna för verksamheten med en ny identitet. Vivesto återspeglar fullt ut vår optimism för framtiden samt vårt engagemang för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för patienter med svårbehandlad och långt framskriden cancer genom F&U och innovation", säger Francois Martelet, VD.

Oasmia har arbetat nära välrenommerade Brand Institute för att utveckla sin nya identitet. I undersökningar rankades namnet Vivesto högt för varumärkeskännedom och relevans av patienter, medicinsk personal och investerare i Europa, USA och Sverige.

Onlinepresentation idag kl. 14:00
Bolaget kommer att hålla en onlinepresentation idag kl. 14:00 CET. Presentationen kommer att hållas av VD Francois Martelet och CFO Fredrik Järrsten på engelska. Presentationen kommer att sändas live via länken: https://youtu.be/SVqz40v8Wkw

Frågor kan skickas in i förväg till seminarium@penser.se eller via telefon på +46 72-376 90 10.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Consilium Strategic Communications 
Jonathan Birt, Ashley Tapp
Telefon: +44 (0)20 3709 5700 
E-post: oasmia@consilium-comms.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.