Solna den 24 januari 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att framsteg nåtts i den interna utvecklingen av XR-18 – nästa generation av bolagets egenutvecklade drug delivery-teknologi.

Oasmia har identifierat och syntetiserat en ny lovande kandidat för användning tillsammans med teknologiplattformen XR-18, en plattform som bolaget bedömer kan erbjuda förbättrade egenskaper jämfört med den befintliga XR-17-teknologin. Teknologiplattformen XR-17 är designad för att öka lösligheten hos substanser som tillförs intravenöst och har framgångsrikt använts i Oasmias cancerbehandling Apealea®.

Nästa generations formulering som används i XR-18 testas redan i kombination med en allmänt använd cancersubstans, och åtgärder för att säkra immateriella rättigheter har vidtagits.

"Oasmias tillväxtstrategi är centrerad på inlicensiering och förvärv av innovativa cancerbehandlingar tillsammans med intern utveckling av nya lovande behandlingar. Med inlicensieringen av Cantrixil för behandling av äggstockscancer förra året, och framstegen i utvecklingen av XR-18, håller vi vårt löfte till både investerare och patienter. Vi bedömer att XR-18 har potentialen att kunna erbjuda förbättrad läkemedelstillförsel av nuvarande och kommande läkemedelskandidater. Vi ser fram emot att uppdatera marknaden om våra fortsatta framsteg", säger Reinhard Koenig, Chief Science Officer på Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.